Jak wypełnić wniosek BDO warsztat samochodowy? | baza danych odpadowych

Dla warsztatów
bdo

Do prowadzenia warsztatu samochodowego potrzebna jest nie tylko ogromna wiedza techniczna, równie istotną kwestią jest znajomość prawa i wymogów formalnych, jakie trzeba dopełnić. Ważną sprawą jest obowiązek posiadania kasy fiskalnej on-line i wpis do rejestru BDO.

Wpis do rejestru BDO

BDO jest to Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadaniu. Jest on ciągle poszerzana. W grudniu 2018 roku powstał we wniosku rejestrowym kolejny, nowy Dział XII (Wytwórcy odpadów). Z tego względu, jeśli zajmujemy się prowadzeniem warsztatu samochodowego, jesteśmy zobowiązani do zaktualizowania naszego wpisu, musimy również liczyć się z kolejnymi obowiązkami sprawozdawczymi.

Żaden warsztat nie może funkcjonować bez uzyskania wpisu do rejestru BDO. W przypadku kiedy firma nie jest duża, wpis jest prosty i nie trzeba za niego płacić, należy tylko pamiętać, że jest on obowiązkowy. Każdy warsztat ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów oraz przekazywać je do właściwej firmy utylizującej.

Jak wypełnić wniosek bdo warsztat samochodowy?

Należy wypełnić dział XII, w którym znajduje się jedna tabela, która nie powinna sprawić problemu w trakcie jej wypełnianiu.

W pierwszym punkcie należy wpisać miejsce wytwarzania odpadów, czyli adres warsztatu.

Następnie w drugim punkcie trzeba podać kod oraz nazwę rodzajów przetwarzanych odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Poz. 1923). Przeważnie wytwarzane w warsztacie samochodowym odpady klasyfikowane są w katalogu według grup:12,13,14,15,16.

Kiedy wniosek zostanie prawidłowo złożony, bez żadnych błędów, wówczas firma w przeciągu 30 dni otrzyma numer rejestrowy, login do systemu oraz hasło do systemu.

Od tego momentu mamy już obowiązek umieszczać numer rejestrowy we wszelkich dokumentach związanych z funkcjonowaniem naszej firmy (np. deklaracje do ZUS-u czy Urzędu Skarbowego).

Warto pamiętać o tym, iż wszystkie osoby prowadzące warsztaty samochodowe są zobowiązanie do składania sprawozdań o odprowadzaniu odpadów do 15 marca każdego roku. Wszystkie osoby składające sprawozdania muszą koniecznie zgłosić jeszcze swoją działalność do BDO.

Co znajduje się w bazie BDO?

W bazie zawarte są wszystkie informacje o firmach, które wprowadzają na rynek takie produkty jak: opony samochodowe, oleje smarowe, baterie, akumulatory czy filtry olejowe. Według ustawy możliwy jest również odzysk wszystkich tych elementów, poprzez wymontowanie czy usunięcie ich z danego pojazdu klienta. Może być to na przykład wymiana akumulatora.

Co w przypadku, kiedy nie złożymy takiego sprawozdania?

Kontrola może dotrzeć do naszego warsztaty, jeśli na przykład firma, która odbierze od nas odpady, ma nasze dane w swoim rejestrze BDO. Jeśli nasza firma się tam nie znajduje i nie złożyliśmy raportów o odpadach przez wcześniejsze lata, mogą nam grozić dosyć poważne kary finansowe, nawet do 8500 za każdy rok funkcjonowania firmy.

Pamiętajmy!

Obowiązek wpisu do rejestru dotyczy już wszystkich osób prowadzących warsztaty samochodowe. Warto się o niego postarać jeszcze przed rozpoczęciem swojej działalności. Od 2 stycznia 2020 można wypełnić go, wchodząc na stronę bdo.mos.gov.pl. Urząd ma 30 dni od złożenia wniosku na nadanie numeru, od stycznia numer BDO musi już znajdować się na wszystkich fakturach.

Co ważne, firma odbierająca odpady bez numeru BDO nie podejmie interwencji. Nadanie numeru BDO należy załatwić w urzędzie marszałkowskich.

Kary za niedostosowanie się do przepisów dotyczących rejestracji oraz ewidencji i sprawozdań w BDO mogą wynieść nawet do ok. 1 mln złotych. Karą może być również areszt.