Dopuszczalne prędkości w Czechach

Dla kierowców
czechy

Dzięki temu, że Polska należy do Unii Europejskiej, może korzystać z wielu udogodnień. Jednym z nich jest możliwość podróżowania po innych krajach należących do UE, bez konieczności przechodzenia kontroli granicznych. Jednym z takich krajów są Czechy, do których każdego roku wyjeżdża lub przez które przejeżdża wielu Polaków.

Czechy same w sobie mają wiele ciekawego do zaoferowania, a do tego leżą na trasie z Polski do Chorwacji, czyli jednego z najpopularniejszych krajów wśród turystów. Należy pamiętać, że jadąc przez obcy kraj, taki jak Czechy, należy stosować się do obowiązujących tam przepisów. Ich nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności i konieczności poniesienia kary.

Warto więc dobrze zapoznać się z prawami i obowiązkami kierowców oraz z obowiązującymi ograniczeniami prędkości, których naruszenie może się wiązać z wysoką karą finansową.

Ograniczenia prędkości na czeskich autostradach

Podobnie jak w Polsce, również w Czechach dostępne są drogi szybkiego ruchu. Do ich grona zaliczają się oczywiście autostrady. W przypadku pojazdów osobowych oraz dostawczych o masie do 3,5 ton, maksymalna dozwolona prędkość to 130 km/h, czyli o 10 km/h wolniejsza niż w Polsce.

Dopuszczalne prędkości na czeskich autostradach

Drugą grupę dróg szybkiego ruchu w Czechach stanowią drogi ekspresowe. Tutaj również mamy do czynienia z bardziej restrykcyjnym ograniczeniem w porównaniu do przepisów obowiązujących w Polsce, ponieważ na terenie Czech można jeździć po drogach ekspresowych z maksymalną prędkością 90 km/h.

Dozwolona prędkość na pozostałych drogach w Czechach

W przypadku pozostałych dróg, jazda poza terenem zabudowanym jest możliwa z maksymalną prędkością 90 km/h (podobnie jak w Polsce). Jeśli jedziemy po mieście lub innym terenie zabudowanym, wówczas obowiązuje nas ograniczenie do 50 km/h.

Warto też pamiętać, że jeśli na drodze postawiony został znak z ograniczeniem prędkości to należy się bezwzględnie do niego stosować niezależnie od typu drogi i informacji podanych powyżej.

Pojazdy ciężarowe

Powyższe informacje dotyczą samochodów osobowych oraz dostawczych o masie do 3,5 ton. Kierowcy samochodów ciężarowych powyżej 3,5 ton są zobowiązani do przestrzegania innych ograniczeń. Na autostradach mogą jechać maksymalnie 80 km/h. Ta sama prędkość dotyczy dróg ekspresowych oraz pozostałych dróg poza terenem zabudowanym. Oczywiście kierowcy pojazdów ciężarowych muszą również przestrzegać ograniczenia do 50 km/h w terenie zabudowanym.